Keuzebegeleiding, de nieuwe wettelijke zorgplicht van de pensioenuitvoerder

Onze (oud)collega Mark Boumans schreef voor Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken een artikel over de open norm keuzebegeleiding uit de Wet toekomst pensioenen. In dit artikel gaat hij in op de verschillende juridische aspecten van keuzebegeleiding, zoals de duiding van deze norm, de vraag hoe keuzebegeleiding tussen informeren en adviseren moet worden gezien en wat keuzebegeleiding als nieuwe zorgplicht voor de pensioenuitvoerder betekent.

U kunt het artikel hier lezen.