Keuzebegeleiding relevant voor deelnemers en werkgevers, maar pensioenuitvoerders zijn er nog niet mee bezig!

Op 2 november jl. organiseerden wij een congres over keuzebegeleiding. Daaropvolgend hebben wij met behulp van een enquête een steekproef gehouden onder de deelnemers aan het seminar. Belangrijke conclusies: niet alleen de digitale omgeving is een must, ook de persoonlijke begeleiding via telefoon of zelfs ‘in persoon’ is belangrijk. En ondanks dat de kansen die keuzebegeleiding biedt worden gezien, is de grote meerderheid nog niet concreet bezig met de invulling

De uitkomsten van onze enquête hebben wij hier voor u samengevat.