Montae & Partners collega geeft college over pensioen in internationale context aan Maastricht University

Onze collega Frank Janse heeft recent een tweede gastcollege gegeven voor het vak Pensioen aan Maastricht University. In het college zijn internationale aspecten van pensioen behandeld, waaronder verschillen in de vormgeving van nationale pensioenstelsels en verschillen in de nationale fiscale behandeling van pensioenen. De praktische gevolgen voor inkomende en uitgaande werknemers kwamen aan bod en uiteraard zijn ook de gevolgen van de Wet toekomst pensioenen voor internationaal mobiele werknemers én de arresten van het Europees Hof van Justitie EU over uitgaande internationale waardeoverdrachten besproken.

Op verzoek zijn wij graag bereid om de slides van het gastcollege met u te delen. Indien u deze wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar Info@montaepartners.nl.