Netspar-paper: ethische richtlijnen en principes voor geautomatiseerd financieel advies moeten worden vastgelegd in voorschriften en bepalingen

Geautomatiseerd financieel advies is een opkomende, snelgroeiende technologie. Netspar-onderzoekers Floris de Haan, Lisa Brüggen en Minou van der Werf hebben onderzocht in hoeverre geautomatiseerd financieel advies waarde kan toevoegen voor consumenten en de financiële adviessector. Zij concluderen dat geautomatiseerd financieel advies waarde kan bieden door de toegang tot advies voor de consument te verbeteren, de objectiviteit van het advies te vergroten en lagere kosten voor de sector. Naarmate geautomatiseerd financieel advies echter complexer wordt, gaat dit ten koste van de toegankelijkheid en de kostenefficiency.

De onderzoekers hebben tevens vijf relevante ethische kwesties rondom geautomatiseerd financieel advies in kaart gebracht. Het betreft menselijke autonomie, het voorkomen van schade, eerlijkheid, verklaarbaarheid en vertrouwen. Mogelijke oplossingsrichtingen om deze ethische kwesties aan te pakken zijn onder meer specifiek op geautomatiseerd financieel advies toegesneden wetgeving en verbeterde algoritmische mogelijkheden.

Bron: Netspar, maart 2024.