Vijfde monitor AOW-leeftijdsverhoging gepubliceerd

Op 28 maart 2024 heeft demissionair minister Schouten de vijfde editie van de monitor AOW-leeftijdsverhoging aan de Tweede Kamer toegezonden. Uit de laatste monitor blijkt, net als uit de voorgaande editie, dat de verhoging van de AOW-leeftijd tot een stijging van de arbeidsparticipatie van ouderen leidt. De hogere AOW-leeftijd zorgt ook voor een langere looptijd van een WW- of WIA-uitkering, maar het onderzoek laat zien dat het niet aannemelijk is dat een WW- of WIA-uitkering als alternatieve route voor vervroegde uittreding wordt gebruikt. Uit de monitor blijkt verder dat de scholingsdeelname van 55-plussers na een aantal jaren van daling weer is toegenomen. Tot slot blijkt uit de monitor dat de verhoging van de AOW-leeftijd geen significant effect heeft gehad op de gezondheid van mensen.

De uitkomsten van de AOW-monitor geven een consistent beeld door de jaren heen, al is het effect van de vergrijzing, gezondheidstrends en toekomstige maatschappelijke/economische veranderingen op de fundamenten van het pensioenstelsel moeilijk te voorspellen. De monitoring van de verhoging van de AOW-leeftijd blijft daarom van belang en zal de komende jaren worden voortgezet. De zesde editie van de monitor zal in het voorjaar van 2025 worden gepubliceerd.

Bron: Tweede Kamer, 28 maart 2024.