Webinar voor leden van het Verbond van Verzekeraars; nieuwe pensioenafspraken

Begin dit jaar hebben de sociale partners in de verzekeringssector nieuwe afspraken gemaakt over de pensioenregeling. Op 4 april 2024 (15.00 tot 16.00) neemt Montae & Partners u als  lid van het Verbond in een webinar mee in de gemaakte cao-afspraken. Ook wordt meer verteld over een mooi aanbod om u als lid door Montae & Partners te laten begeleiden in het komende pensioentraject.

In het webinar gaat Verbondspartner Montae & Partners in op de nieuwe pensioenwetgeving en de gemaakte cao-afspraken. Wij geven in hoofdlijnen aan welke keuzes u -als werkgever-moet nemen en wat de voor- en nadelen zijn van de te maken keuzes.

Aanmelden
Bent u lid van het Verbond van Verzekeraars? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen via deze knop:

De belangrijkste gemaakte cao-afspraken over pensioen zijn:

  • Werkgevers hebben -net zoals nu het geval is- een vrije keuze voor de pensioenuitvoerder en het type pensioenregeling.
  • De hoogte van de vlakke premie wordt minimaal 23%, verdeeld over een werkgeversbijdrage van 19% en een werknemersbijdrage van 4%.
  • De hoogte van het partnerpensioen wordt minimaal 30% en van het wezenpensioen 14% van het laatst verdiende salaris.
  • In lijn met de bestaande cao-afspraken is er een ambitie voor een prima pensioen; 70% van het gemiddelde salaris wanneer de medewerker 40 jaar in de pensioenregeling deelneemt.
  • Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de eisen van het nieuwe pensioenstelsel. Overstappen kan vanaf nu. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van het overgangsrecht om zo compensatiekosten te voorkomen. Het gebruik van het overgangsrecht heeft zowel voor-als nadelen.

Liesbeth Hufen geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de cao en de pensioengevolgen voor uw organisatie. Naast de inhoudelijk cao afspraken vertelt Arnest Deurloo (voorzitter werkgeversdelegatie cao-partijen) meer over de in en outs van tot stand gekomen cao afspraken. Voor alle punten geldt dat er door u keuzes te maken zijn. Deze keuzes hebben naast een financiële impact ook gevolgen voor uw personeelsbeleid. Montae & Partners kan u begeleiden en een goed inzicht geven in de gevolgen van de door u te maken keuzes. Een mooie kans om vragen te stellen en meer specifieke adviezen te krijgen voor uw situatie.

Partnership Verbond van Verzekeraars en Montae & Partners.
Als kennispartner voor leden van het Verbond van Verzekeraars én als pensioenadviseur voor de cao-partijen heeft Montae & Partners de juiste kennis voor u -als werkgever- in de verzekeringssector. Montae & Partners heeft sinds 2019 een partnership met het Verbond van Verzekeraars. Onlangs is dit partnership verlengt tot 2026! Het partnership is bedoeld om de leden van het Verbond van Verzekeraars van dienst te kunnen op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden. Pensioen is hierin een belangrijk onderdeel.