Blogreeks Governance | Blog 3: De ene toezichthouder is de andere niet

De Wet toekomst pensioenen zorgt voor enkele wijzigingen in de governance van pensioenfondsen. Denk hierbij aan het hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en slapers, de herbezinning voor het verzoek tot invaren bij een negatief advies van een geleding van het verantwoordingsorgaan en het goedkeuringsrecht voor de raad van toezicht bij het invaarbesluit. Deze laatste wijziging heeft meerdere implicaties voor de rol van de raad van toezicht als interne toezichthouder. In dit blog laten wij ons licht hierop schijnen, waarbij we een parallel trekken met de rol van de externe toezichthouder.

Klik op de knop om het hele blog te lezen.