Blogreeks Integriteit | Blog 3: Integriteit en compliance bij Montae & Partners

In ons eerste en tweede blog van onze blogreeks over (de Week van de) Integriteit vertelden wij u over de onderdelen waarmee u grip houdt op uw integriteit en de aanpak van Montae & Partners voor de onderdelen ‘systematische integriteitsrisicoanalyse’ en ‘kennis van relevante wet- en regelgeving’. In dit derde deel gaan wij in op het onderdeel ‘intern gewenste cultuur’.

Klik op de knop om het hele blog te lezen.