Blogreeks Governance | Blog 1: Governance en het Pensioenakkoord

Vanaf vandaag starten wij onze blogreeks met als thema ‘Governance en het nieuwe pensioenstelsel’. Wij gaan u meenemen in de rollen en verantwoordelijkheden van diverse pensioenfondsgremia, zoals het bestuur, het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht.

Hoe zit het bijvoorbeeld met de relatie tussen rol en aansprakelijkheid? En hoe effectief is het intern toezicht op pensioenfondsbesturen? Vraagstukken die nu al relevant zijn en straks in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel alleen maar aan belang winnen.

Klik op de knop om het hele blog te lezen.