Casus: Met vertrouwen van DB naar DC voor de OR van Messer B.V. 

Met zo’n dertig medewerkers levert Messer B.V. industriële gassen aan onder meer bedrijven in de metaal- en voedingsindustrie in Nederland. Vorig jaar stond een wijziging van de pensioenregeling op de agenda. De Ondernemingsraad (OR) liet zich adviseren door Arie-Frank Zwaal, adviseur bij Montae & Partners. OR-voorzitter Frank Verhoof vertelt hoe dit ging. 

“Onze werkgever had een vast budget voor onze middelloonregeling en deze regeling werd te duur. Eén jaar heeft de OR een lagere opbouw geaccepteerd, maar wat ons betreft was dat tijdelijk. Dus gingen we met elkaar om tafel om een nieuwe pensioenregeling af te spreken. Ook wilden we al zoveel mogelijk aansluiten op de wetgeving van het nieuwe pensioenstelsel.”, legt Frank uit. Hij gaat verder: “Als OR wilden wij dat onze mensen een goede pensioenregeling zouden behouden en dat ze er niet op achteruit zouden gaan. Het liefst zagen we zelfs dat het een verbetering zou zijn. Het is belangrijk dat we een marktconforme pensioenregeling hebben, waarbij het pensioen meegroeit met de economische omstandigheden.” 

Goed gevoel 
Eerder hielp Henry van Eck van Montae & Partners de OR toen de pensioenregeling van een eindloonregeling naar een middelloonregeling ging. Nu er opnieuw afspraken gemaakt zouden worden over de regeling, kwam Frank via Henry in contact met Inge Bakker en Arie-Frank Zwaal van Montae & Partners. “Het contact was prettig en de overdracht verliep soepel. Ik had wel vertrouwen vanuit het verleden, maar het is toch altijd afwachten als je met een nieuwe adviseur te maken hebt. Maar het goede gevoel was meteen hetzelfde.”, aldus Frank.  

Van middelloon naar beschikbare premie 
In het traject werkte de Arie-Frank Zwaal van Montae & Partners direct samen met de pensioenadviseur van de werkgever. Frank gaat verder: “Wij zijn een kleine OR van twee personen voor zo’n dertig medewerkers. We hebben niet alle kennis in huis, maar kunnen wel zeggen hoe we het willen hebben.” In goed onderling overleg tussen OR, werkgever en de adviseurs viel de keuze op een beschikbare premieregeling. Vervolgens kwamen er informatiesessies voor de deelnemers. Ook daarbij was Montae & Partners betrokken. Frank: “Het is een technisch verhaal en als je er niet in thuis bent dan is het best moeilijk te volgen. Toch denk ik dat het verhaal wel is aangekomen. De sessies zijn goed verlopen.”   

Samenwerking 
Over het algemeen ervaart Frank de samenwerking met de adviseurs van Montae & Partners als heel prettig: “De personen die we troffen, alle drie, hebben vakkennis en een prettige manier van communiceren en het inhoudelijk overtuigen van andere partijen. Daar heb ik respect voor, dat is mooi om te zien en te horen. Voor ons als OR ging dat veel te ver boven onze pet.” Op de vraag of hij in de toekomst Montae & Partners weer zou inschakelen, reageert hij direct: “Absoluut!” En wat kan er nog beter? Lachend antwoordt Frank: “De prijs. Maar dan heb je ook wat. En laten we eerlijk zijn, alle adviezen kosten geld.” 

 

 

“De samenwerking met de adviseurs van Montae & Partners heb ik als heel prettig ervaren. Alle personen die we troffen hadden vakkennis en overtuigden met hun manier van communiceren en onderhandelen met andere partijen. Dat geeft vertrouwen. Omdat zij complexe materie begrijpelijk maken konden wij als OR duiden wat wij belangrijk vinden aan de nieuwe pensioenregeling, hier overleg over plegen en een keuze maken. Ik zou Montae & Partners in de toekomst absoluut weer inschakelen.” 

– Frank Verhoof, Voorzitter OR Messer B.V.