Het uitvoeren van een ERB, welke stappen moet u doorlopen?

Bruikbaar ERB beleid dient verder te gaan dan het overnemen van de wettekst. Het ERB beleid dient aanwezig te zijn alvorens een eigen risicobeoordeling gestart wordt. Elk pensioenfonds dient gedegen ERB beleid op te stellen, met daarin kaders voor het uitvoeren van een ERB. In het onderstaande overzicht ziet u een stappenplan dat u doorloopt bij het uitvoeren van een ERB in samenwerking met Montae & Partners.

Let op! Zorg dat u de ERB pragmatisch en proportioneel insteekt.