Voor keuzebegeleiding is financieel inzicht een must. Alleen vanuit dit inzicht kan een deelnemer optimale pensioenkeuzes binnen de pensioenregeling maken.

Er is nu actie gevraagd!

Daar waar de afspraken over de inhoud van de pensioenregeling uiterlijk op 1 januari 2027 moeten worden geïmplementeerd, is er ten aanzien van het onderwerp keuzebegeleiding veel eerder actie gevraagd. Namelijk nu al!

Keuzebegeleiding wordt al direct bij de invoering van de Wet toekomst pensioenen verplicht. Concreet betekent dit dat pensioenuitvoerders – op basis van de huidige wetgevingsstatus – met ingang van 1 juli 2023 voor de deelnemer een keuzeomgeving moeten hebben ingericht. Deze keuzeomgeving wordt ingericht voor pensioenkeuzes binnen het huidige wettelijke kader (zoals de keuze voor de pensioendatum, vervroegen of uitstellen en hoog/laag pensioen). Pensioenuitvoerders kunnen dus niet wachten tot de nieuwe pensioenregeling op grond van de Wet toekomst pensioenen is ingevoerd. Er is vanaf nu werk aan de winkel voor alle pensioenuitvoerders, zodat ze op 1 juli 2023 hun keuzeomgeving klaar hebben staan voor hun deelnemers!

Onze position paper

Het is belangrijker dan ooit om keuzebegeleiding onderdeel te maken van een integrale “all finance planning” voor de oude dag. In onze position paper lichten we toe waarom.

Lees de position paper

Onze blogreeks

In onze driewekelijkse blogreeks nemen we u mee in de keuzes van uw pensioendeelnemers en de begeleiding die u als pensioenuitvoerder kunt bieden. Het nieuwe pensioenstelsel brengt met zich mee dat pensioenuitvoerders deelnemers moeten begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Heeft u al over de invulling nagedacht? En weet u hoe u dit kunt oppakken? In 10 blogs willen wij u hierbij helpen door de relevante aspecten voor u te ontrafelen.

Lees blogs

Keuzebegeleiding bij Montae & Partners

Congres Keuzebegeleiding

Op dinsdag 2 november 2021 organiseerde Montae & Partners het congres met het thema ‘Start van de transformatie naar optimale keuzebegeleiding’ plaats. Tijdens dit congres werden de belangrijkste wetenschappelijke, praktische en technologische inzichten rondom de begeleiding van de deelnemers aan de pensioenregeling in de keuzes over hun pensioen besproken.

Lees meer

Deelnemersonderzoeken

Het betrekken van deelnemers bij de inhoud en uitvoering van hun pensioenregeling is niet meer weg te denken uit het Nederlandse pensioenlandschap. Het deelnemersonderzoek is de komende jaren op veel vergadertafels een agendapunt. Zowel bij pensioenfondsbesturen als bij cao-partijen en werkgevers. Wilt u meer weten over het deelnemersonderzoek en onze visie daarop? Bekijk via de knop hieronder onze website over het deelnemersonderzoek.

Lees meer

Publicaties keuzebegeleiding

Via de knop hieronder treft u een overzicht aan van relevante publicaties over keuzebegeleiding en de invulling daarvan door pensioenuitvoerders, onderverdeeld naar deelonderwerp. Daar waar de artikelen openbaar raadpleegbaar zijn, is een link naar de betreffende webpagina toegevoegd. Deze lijst zal regelmatig worden bijgewerkt, maar is niet uitputtend bedoeld.

Lees meer

Q&A Keuzebegeleiding

Wilt u meer weten over keuzebegeleiding? Misschien vindt u het antwoord op uw vraag in onze Q&A. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op.

Lees meer

Keuzebegeleiding in de Wet Toekomst Pensioenen

doel van de wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen legt de pensioenuitvoerder een inspanningsverplichting op om deelnemers te helpen betere financiële keuzes te maken:

  • Pensioenuitvoerders streven naar het voorkomen van substantiële en onomkeerbare inkomensgevolgen door de keuzes die de deelnemer maakt.
  • Pensioenuitvoerders leveren een bijdrage aan de mitigatie van risico’s van suboptimale keuzes die de deelnemer maakt. Deze kunnen namelijk leiden tot een achteruitgang in de hoogte van de pensioenuitkering en leiden tot een verlies van vertrouwen in de pensioensector.
  • Pensioenuitvoerders moeten weloverwogen keuzes bevorderen. Deze keuzes moeten zo veel mogelijk in het belang van de deelnemer zijn.

Deze verplichting wordt vormgegeven via een open norm, waardoor pensioenuitvoerders de vrijheid hebben hier zelf invulling aan te geven. De open norm verplicht pensioenuitvoerders zich maximaal in te spannen om deelnemers bij hun keuzes adequaat te begeleiden. Aan deze inspanningsverplichting worden dus zeer hoge eisen gesteld. Het uitgangspunt is te allen tijde dat de genomen keuze past bij de financiële doelstelling of wensen van de deelnemer.

aanleiding voor de introductie van keuzebegeleiding

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel betekent dat meer risico’s bij pensioendeelnemer komen te liggen. Veruit de meeste deelnemers zijn echter niet of nauwelijks in pensioen geïnteresseerd. Ook zijn ze zich niet bewust van deze risico's. De pensioensector steekt al jarenlang veel tijd en energie in het ‘geactiveerd’ krijgen van de (gewezen) deelnemers, (gewezen partner) en pensioengerechtigde (hierna: deelnemer). En ook in het vinden van manieren om de deelnemer te helpen bij het maken van de juiste pensioenkeuzes. Bijvoorbeeld via pensioenportals en gelaagde pensioencommunicatie.

Maar ondanks alle inspanningen is het pensioenbewustzijn - en daarmee de actiebereidheid - van de deelnemer niet vergroot. De keuzes die de deelnemer maakt, zijn echter van invloed op zijn pensioeninkomen. Dat maakt dit onderwerp complex en impactvol.

nieuwe open norm keuzebegeleiding

De conceptversie van de Wet toekomst pensioenen  introduceert de nieuwe open norm “keuzebegeleiding”. Deze keuzebegeleiding bestaat uit twee onderdelen:

  • De pensioenuitvoerder moet de deelnemer op een adequate wijze begeleiden bij het maken van (voorlopige) keuzes. Het gaat hierbij om de te maken keuzes binnen de eigen pensioenregeling;
  • De pensioenuitvoerder zorgt voor de inrichting van een digitale keuzeomgeving, die relevante actie bevordert. De pensioenuitvoerder moet in dit kader:
    a) inzicht bieden door de juiste vragen te stellen, zodat de keuzes aansluiten op de voorkeuren en (financiële) doelstellingen van de deelnemer;
    b) een handelingsperspectief bieden. De pensioenuitvoerder moet bevorderen dat de verstrekte informatie aanzet tot relevante actie: het moet de deelnemer duidelijk zijn of hij actie moet ondernemen, en zo ja, wat hij dan moet doen.

Concept wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen

Hieronder vindt u de link naar het concept wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting, zoals deze op 16 december 2020 ter consultatie zijn voorgelegd aan het pensioenveld. In het nieuwe artikel 48a Pensioenwet en artikel 59a Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt de norm keuzebegeleiding geïntroduceerd. In de memorie van toelichting wordt keuzebegeleiding nader uitgewerkt in paragraaf 8.3 (pagina 109 tot en met 111).

Lees hier de consultatie

kamerbrief

Met zijn brief van 1 juli 2021 heeft toenmalig demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees antwoord gegeven op de Kamervragen over de stand van zaken van de uitwerking van het Pensioenakkoord. Deze brief treft u hier aan.

Lees hier de brief

In deze Kamerbrief wordt niet heel gedetailleerd op het onderwerp keuzebegeleiding ingegaan. Maar in de samenvatting van de reacties uit het pensioenveld op de internetconsultatie, die als bijlage bij deze brief is toegevoegd, wordt dat wel gedaan.

Lees hier de samenvatting

Samenvatting reacties internetconsultatie specifiek ten aanzien van keuzebegeleiding

In dit document hebben we een overzicht opgenomen van de reacties op de internetconsultatie die betrekking hebben op keuzebegeleiding.

Lees hier onze samenvatting
Meer informatie?
neem rechtstreeks contact met ons op

Florens Voogd

teammanager expertisecentrum

florens.voogd@montaepartners.nl

+31 (0)6 21 35 86 16

Maarten van der Tuin

senior adviseur

maarten.van.der.tuin@montaepartners.nl

+31 (0)6 11 47 92 12

Of vul ons contactformulier in
Meer informatie over keuzebegeleiding?

Vul uw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op

Bedankt voor uw vraag. We hebben deze in goede staat ontvangen.
Er ging iets fout bij het opsturen van het formulier. Probeer het opnieuw.
Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.