Montae & Partners -Selectie & evaluatie uitbestedingspartijenMontae & Partners -Selectie & evaluatie uitbestedingspartijen

Selectie & evaluatie uitbestedingspartijen

Het op zorgvuldige wijze beleggen van het vermogen van een pensioenfonds is een van de kerntaken van het pensioenfondsbestuur. Hiervoor worden gespecialiseerde vermogensbeheerders ingeschakeld. De regievoering over de deelportefeuilles, die de vermogensbeheerders beheren, wordt veelal uitbesteed aan een fiduciair manager. En de bewaarneming van de effecten, veelal aangevuld met het bijhouden van de integrale beleggingsadministratie aan een custodian. De fiduciair manager en de custodian vormen daarmee de spil in het vermogensbeheerproces. Om als bestuur de eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen is het van belang beide uitbestedingspartijen op zorgvuldige wijze te selecteren, te monitoren en periodiek te evalueren. Via een veelvuldig bewezen methode begeleiden wij pensioenfondsen bij een kwalitatief hoogwaardig en efficiënt uitgevoerd selectie- of evaluatietraject.

Kern

De selectie van uitbestedingspartijen voor het vermogensbeheer vergt een zorgvuldige aanpak. Door onze kennis van de markt en ervaring met dit type selectietrajecten hebben wij veelvuldig bewezen een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte aanpak te hebben ontwikkeld. Deze aanpak is modulair van aard, waarbij we in samenspraak met de klant afstemmen welke stappen noodzakelijk zijn voor beantwoording van de specifieke vraag van de klant.

Samengevat onderscheiden wij een traject bestaande uit de onderstaande fasen:

Het doorlopen van deze fasen stelt het bestuur van het pensioenfonds in staat een weloverwogen keuze te maken over de aan te stellen marktpartij, dat voldoet aan het uitbestedingsbeleid van het fonds.

Wij helpen onze klanten vervolgens ook bij de contractonderhandelingen, de implementatie bij de fiduciair manager en transities van de beleggingsportefeuille.

Naast de begeleiding bij de selectie van uitbestedingspartijen ondersteunen we pensioenfondsen ook bij de periodieke evaluatie van deze partijen. In sommige gevallen is dit beperkt tot een beknopte kostenbenchmark. Een bredere evaluatie van de door de uitbestedingspartij geboden dienstverlening en een vergelijking hiervan met de kwaliteit van dienstverlening bij vergelijkbare marktpartijen is echter een meer voorkomende aanpak die we bieden. Deze marktvergelijking voeren we uit op basis van onze ervaring of door middel van een korte uitvraag bij marktpartijen.

Wij hebben een goed beeld van de actuele ontwikkelingen in de markt van aanbieders van fiduciaire en custodydienstverlening. Niet alleen omdat we al meer dan 10 jaar dit type selectietrajecten begeleiden, maar juist ook vanuit onze rol als adviseur of als bestuursondersteuning voor vele pensioenfondsen, waarin wij samenwerken met vrijwel alle in deze markten actieve aanbieders. Vanuit deze rollen hebben wij dagelijks contact met deze partijen en zijn wij in staat om een goed oordeel te geven over de geleverde dienstverlening en de kosten die zij daarvoor in rekening brengen. Tot slot spreken wij veel van hen ook minimaal eens per jaar los van onze klanten, waarbij we onder meer uitgebreid stilstaan bij de ontwikkeling van de propositie van de partijen. Al deze informatie brengen we samen in onze database van fiduciair managers en custodians.

This site is registered on wpml.org as a development site.