Aandachtspunten DNB voor de kwantitatieve onderbouwing van een evenwichtige transitie

DNB houdt toezicht op de besluitvorming en uitvoering van de transitie door pensioenfondsen. DNB houdt geen toezicht op de arbeidsvoorwaardelijke keuzes van sociale partners. Wel vormt het transitieplan dat sociale partners opstellen een belangrijke bron van informatie over hoe pensioenfondsen de transitie mogelijk gaan vormgeven. DNB heeft daarom de eerste gepubliceerde transitieplannen van sociale partners geanalyseerd. Daaruit komen twee aandachtspunten naar voren. Allereerst worden financiële risico’s niet of beperkt meegewogen bij de onderbouwing van de evenwichtige transitie. In de transitieplannen wordt vooral gestuurd op mediane pensioenverwachtingen. Netto-profijt-effecten of slecht-weerverwachtingen worden vaak niet expliciet beschouwd of meegewogen in de gemaakte keuzes. DNB geeft aan dat het daardoor vaak onvoldoende duidelijk is bij welke groepen deelnemers de risico’s neerslaan. Ten tweede worden de kwantitatieve uitkomsten van de gekozen maatstaven niet altijd vastgelegd in bandbreedtes. De Pensioenwet vereist dat sociale partners vastleggen welke kwantitatieve bandbreedte acceptabel is bij de bijbehorende maatstaven. Het ontbreken hiervan maakt dat het onduidelijk is welke kwantitatieve uitkomsten sociale partners nog acceptabel vinden of wanneer nadere besluitvorming nodig is. Deze aandachtspunten zijn ook belangrijk voor het implementatieplan, omdat daarin een goede onderbouwing van de evenwichtige belangenafweging is vereist. Indien in het implementatieplan een weging van financiële risico’s en bandbreedtes ontbreekt, voldoet het implementatieplan niet aan de wettelijke vereisten

Bron: DNB, 29 april 2024.