Aanpassing beleidsuitingen DNB rondom pensioentoezicht

DNB heeft dit jaar een aantal beleidsuitingen gewijzigd waarover bij de wijziging nog niet eerder een nieuwsbericht verscheen. Het gaat om de volgende uitingen:

  • Regeling melden interne collectieve waardeoverdracht pensioenfondsen bij transitie;
  • Transitieplan Wet toekomst pensioenen;
  • Omrekenmethoden en aanwenden vermogen pensioenfonds bij invaren;
  • Factsheet Partiële beoordeling;
  • Hoe zorgt pensioenuitvoerder voor beheerste inrichting bescherming tegen renterisico solidaire premieregeling;
  • Wat is een hypothetisch geheel risicomijdend beleggingsbeleid verwachtingsmaatstaf risicohouding.

Bron: DNB, 30 april 2024.