AFM vraagt aandacht voor transitieoverzicht

Pensioenuitvoerders moeten minimaal één maand, maar bij voorkeur een langere periode, voorafgaand aan het invaar- of transitiemoment een transitieoverzicht verstrekken aan deelnemers. Het transitieoverzicht moet niet alleen tijdig worden verstrekt, maar ook duidelijk en evenwichtig zijn en aansluiten op de deelnemers van het pensioenfonds. Het transitieoverzicht bevat onder andere een prognose van het persoonlijk pensioenkapitaal en de pensioenuitkering in verschillende scenariobedragen. Na de invaar- of transitiedatum wordt vervolgens een definitief overzicht verstrekt. De verplichting tot het verstrekken van een transitieoverzicht geldt zowel voor pensioenuitvoerders die wel als niet invaren, met uitzondering van pensioenuitvoerders die gebruikmaken van het overgangsrecht progressieve premie.

De AFM gaat de komende jaren periodiek onderzoek doen naar de verstrekte transitiecommunicatie en toetst daarbij aan de volgende vijf uitgangspunten:

  1. Voorkom onrealistische verwachtingen;
  2. Benadruk dat de hoogte van de pensioenuitkering onzeker is;
  3. Zorg voor evenwichtige informatie in elke informatielaag;
  4. Zorg voor samenhang en consistentie in alle communicatie-uitingen;
  5. Stem de communicatie af op de doelgroep.

Bij het opstellen van transitiecommunicatie is maatwerk vereist. De toelichting op de bedragen moet specifiek aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen en begrijpelijk zijn voor deelnemers. Het uitvoeren van deelnemersonderzoek kan helpen om te controleren of de transitiecommunicatie daadwerkelijk aansluit bij deelnemers. Het is belangrijk om dit goed vast te leggen.

Bron: AFM, 24 april 2024.