Algemene leidraad Wwft gepubliceerd

De Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is bedoeld om onder toezicht staande Wwft-instellingen te helpen bij het naleven van wettelijke verplichtingen met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. De leidraad behandelt algemene aspecten van de Wwft. De leidraad is geen juridisch bindend document.

Bron: Tweede Kamer, 23 april 2024.