CBS: gemiddelde pensioenleeftijd nadert 66 jaar

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat in 2023 de gemiddelde pensioenleeftijd 65 jaar en 11 maanden was. In 2022 was dit nog 65 jaar en 8 maanden.

In 2023 was 74% van de werknemers op het moment van pensionering minstens 65 jaar, terwijl zo’n tien jaar eerder 43% op moment van pensionering 65 jaar of ouder was. En in 2003, zo’n twintig jaar geleden, was ‘slechts’ 14% 65 jaar of ouder bij pensionering. In die tijd kon men nog gebruikmaken van vroegpensioenregelingen die na 2006 grotendeels zijn gestopt.

In 2021 had ruim de helft van de gepensioneerden een jaar voor pensionering loon of inkomen uit een eigen onderneming als voornaamste inkomensbron. Ruim een kwart had een sociale zekerheidsuitkering. Doorgaans stopt deze bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Het aantal gepensioneerden is in 2023 niet sterk toegenomen. Door de groei van de bevolking nam het aandeel gepensioneerden onder de totale bevolking licht af.

Bron: CBS, 29 april 2024.