Ook verzekeraars en PPI’s moeten CWO’s nu digitaal melden bij DNB

Voor pensioenfondsen geldt al langer dat een collectieve waardeoverdracht (CWO) digitaal moeten worden gemeld via Mijn DNB. Vanaf 9 oktober 2023 geldt deze digitale meldplicht ook voor levensverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) en kunnen zij CWO’s niet meer per e-mail melden aan DNB. Met de digitale melding wordt beoogd om het meldingsproces te vereenvoudigen, door met filterende vragen alleen de informatie aan te leveren die van toepassing is op de specifiek voorgenomen CWO. Daarnaast wordt de interne behandeling bij DNB efficiënter en overzichtelijker gemaakt, onder meer door uit te vragen hoe PPI’s omgaan met de modelovereenkomst die is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en door van PPI’s te verlangen dat een verklaring van solvabiliteit van de ontvangende partij worden bijgevoegd bij de melding van de CWO.

Bron: DNB, 10 oktober 2023.