Voorlopige indicatieve uitsluitingslijst 2024 voor Investeringsverbod Clustermunitie

De AFM heeft de voorlopige indicatieve uitsluitingslijst inzake clustermunitie voor 2024 doorgegeven. Op basis van de criteria van artikel 21a Besluit Marktmisbruik zal de AFM in ieder geval de volgende ondernemingen op haar risicoradar plaatsen in 2024:

1) Poongsan Corporation (Zuid-Korea);

2) Anhui GreatWall Military Industry Co., Ltd. (China);

3) LIG Nex1 Co Ltd. (Zuid-Korea);

4) Aryt Industries Ltd. (Israël)

Ten opzichte van vorig jaar is enkel Aryt Industrie Ltd. Toegevoegd.

Let op: Net als voorgaande jaren, zijn niet-beursgenoteerde ondernemingen, met uitzondering van LIG Nex1 Co Ltd., niet opgenomen in deze lijst. Niet-beursgenoteerde ondernemingen vallen echter wel onder het verbod van artikel 21a Besluit Marktmisbruik. AFM wijst op de eigen verantwoordelijkheid en inspanningsverplichtingen van pensioenfondsen zelf om ervoor te zorgen dat het investeringsverbod op clustermunitie wordt nageleefd.

U kunt deze lijst met volledige toelichting vinden op de website van de pensioenfederatie vinden onder ‘Investeringsverbod clustermunitie’.

Meer informatie over het verbod op clustermunitie kunt u vinden op de website van de AFM.