Tweede Kamer voorkomt fiscale bovenmatigheid voor pensioenregeling kappers

De Tweede Kamer heeft via een amendement op het Belastingplan 2024 afgedwongen dat de pensioenregeling voor kappers niet fiscaal bovenmatig wordt als jongeren van 18 tot 21 jaar gaan deelnemen aan de pensioenregeling. Kamerleden Van Dijk (CDA), Van Weyenberg (D66) en Van der Lee (GroenLinks) dienden het amendement in. Het amendement werd door alle 148 Kamerleden die deelnamen aan de stemming aangenomen.

Per 1 januari 2024 wordt de wettelijke toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen verlaagd naar 18 jaar. Bij pensioenfonds Kappers leidt dit ertoe dat deelnemers van 18, 19 en 20 jaar in theorie meer pensioen kunnen opbouwen dan fiscaal is toegestaan, omdat de pensioenregeling geen franchise kent. Dit heeft als gevolg dat de gehele regeling – voor alle deelnemers – fiscaal bovenmatig wordt. Dit issue lijkt alleen te spelen bij pensioenfonds Kappers. Het amendement regelt dat voor een pensioenregeling waarin de opbouw niet of niet volledig is gekoppeld aan een franchise, de fiscale maxima tijdelijk buiten toepassing blijven. Deze uitzondering vervalt op 1 januari 2026, de datum waarop het kappersfonds ingevaren wil zijn.

Bron: Tweede Kamer, 25 oktober 2023.