Groep koplopers Wtp-transitie dunt uit: helft haalt 2025 toch niet

Zeven van de dertien bedrijfstakpensioenfondsen die in 2025 wilden invaren, hebben toch gekozen voor een later invaarmoment. Als redenen daarvoor worden onder meer genoemd: ‘meer tijd nemen voor een zorgvuldige en verantwoorde overgang’, ‘niet als eerste fonds de transitie maken bij de uitvoeringsorganisatie in verband met mogelijke kinderziektes’ en ‘de planning en readiness van de uitvoeringsorganisatie’. Een aantal pensioenfondsen noemt het uitblijven van lagere regelgeving over gelijke aanpassingen met spreiden in de (collectieve) uitkeringsfase bij solidaire premieregelingen ook nadrukkelijk als argument. In februari 2024 heeft demissionair minister Schouten hierover een brief met een concept uitvoeringskader aan de Tweede Kamer toegestuurd. Het uitvoeringskader wordt uiteindelijk vastgelegd in een Besluit dat naar verwachting medio 2024 in werking treedt. Beroeps- en ondernemingspensioenfondsen die hun transitiedatum inmiddels naar achteren hebben opgeschoven, hanteren vergelijkbare redenen voor het uitstel.

Bron: PensioenPro, 18 april 2024.