Kamerbrief uitvoeringskader gelijke aanpassingen met spreiden bij solidaire premieregeling

Demissionair minister Schouten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van een verkenning naar de mogelijkheid bij solidaire premieregelingen om de pensioenuitkeringen met procentueel gelijke aanpassingen te kunnen verhogen of verlagen in combinatie met het in de tijd spreiden van financiële resultaten. De verkenning is uitgevoerd naar aanleiding van een amendement van Kamerlid Palland (CDA). Het resultaat van de verkenning is een uitvoeringskader met de voorwaarden waaraan een uitkeringsfase met gelijke aanpassingen met spreiden moet voldoen in de uitvoering. Dit uitvoeringskader wordt vastgelegd in een AMvB dat binnenkort voor internetconsultatie beschikbaar komt en naar verwachting medio 2024 in werking treedt.

Kern van het uitvoeringskader is dat het voor de pensioenuitkering bestemde vermogen van een pensioengerechtigde bestaat uit enerzijds het uitkeringsvermogen en anderzijds het spreidingsvermogen. Het uitkeringsvermogen is het deel van het pensioenvermogen waaruit de pensioenuitkering wordt gefinancierd en het spreidingsvermogen is het deel waarin de nog niet in de pensioenuitkering verwerkte financiële resultaten zijn verwerkt. Het totale voor de pensioenuitkering bestemde vermogen en het uitkeringsvermogen mogen niet negatief zijn. Het spreidingsvermogen mag onder bepaalde voorwaarden wel negatief zijn, zodat ook negatieve financiële resultaten gespreid in de uitkering kunnen worden verwerkt.

Sociale partners en pensioenuitvoerder hebben binnen het uitvoeringskader vrijheid om gelijke aanpassingen met spreiden nader in te vullen ten aanzien van de spreidingsperiode (maximaal 10 jaar), de spreidingsmethode en de toebedeling van beschermingsrendement en overrendement aan pensioengerechtigden.

Bron: Rijksoverheid, 6 februari 2024.