DNB: weinig inzicht in impact van esg-risico’s onder pensioenfondsen

Uit een uitvraag van DNB onder 39 pensioenfondsen komt naar voren dat bij het merendeel van deze pensioenfondsen (25) het inzicht in impact van esg-risico’s onvoldoende is. Onder esg-risico wordt verstaan de impact die een esg-factor heeft op het risicoprofiel van een pensioenfonds. DNB verwijst pensioenfondsen ter inspiratie en activatie naar de eigen Gids voor beheersing van klimaat- en milieurisico’s die in maart 2023 is gepubliceerd. DNB wil in 2024 opnieuw rondetafels organiseren om ‘good practices’ met elkaar te delen. Vanaf 2025 gaat DNB actief fondsen aanspreken als te weinig wordt gedaan aan het beheersen van hun esg-risico’s.

Bron: PensioenPro, 13 oktober 2023.