Financiële risico’s van WGA bij bedrijfsovernames

In dit artikel duiken we dieper in de materie van WGA-financiering bij bedrijfsovernames. Dit is een complex onderwerp dat grote financiële gevolgen kan hebben voor uw organisatie.

Wat is WGA?
WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Dit zijn uitkeringen voor werknemers die niet volledig kunnen werken door ziekte of handicap. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor deze uitkeringen, ofwel direct als eigenrisicodrager, ofwel indirect via een hogere gedifferentieerde premie aan het UWV.

Eigenrisicodrager voor de WGA
Werkgevers kunnen ieder jaar per 1 januari en 1 juli eigenrisicodrager worden voor de WGA. U betaalt dan geen gedifferentieerde WGA premie meer. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen direct voor uw rekening. Het gaat dan om werknemers die ziek worden nadat u eigenrisicodrager bent geworden. Dit risico wordt meestal herverzekerd bij een private verzekeraar. Werknemers die ziek geworden zijn voordat u eigenrisicodrager werd blijven voor rekening van het UWV.

De gevolgen van bedrijfsovernames
Bij een bedrijfsovername verandert de verantwoordelijkheid voor de WGA-uitkeringen. Dit hangt af van verschillende factoren:

 • Is de overdragende partij eigenrisicodrager?
 • Is de verkrijgende partij eigenrisicodrager?
 • Wordt een hele onderneming of slechts een deel overgedragen?

Volledige overname:

1. De verkrijgende partij is geen eigenrisicodrager

 • Als de overdragende partij geen eigenrisicodrager is, zal de verkrijgende partij een hogere gedifferentieerde premie betalen.
 • Als de overdragende partij wel eigenrisicodrager is, neemt de verkrijgende partij de betaling van de uitkeringen over.

2. De verkrijgende partij is wel eigenrisicodrager

 • Ongeacht of de overdragende partij eigenrisicodrager is of niet, neemt de verkrijgende partij de betaling van de uitkeringen over.

Gedeeltelijke overname:

1. De verkrijgende partij is geen eigenrisicodrager

 • Als de overdragende partij geen eigenrisicodrager is, worden de gedifferentieerde premies van beide partijen aangepast naar evenredigheid van loonsom.
 • Als de overdragende partij wel eigenrisicodrager is, blijft deze de uitkeringen betalen.

2. De verkrijgende partij is wel eigenrisicodrager

 • Als de overdragende partij geen eigenrisicodrager is, neemt de verkrijgende partij de betaling van een deel van de uitkeringen over naar evenredigheid van loonsom. De gedifferentieerde premie van de overdragende partij wordt naar evenredigheid van loonsom aangepast.
 • Als de overdragende partij wel eigenrisicodrager is, blijft deze de uitkeringen betalen.

Belangrijke aandachtspunten

 • Eigen risicodragerschap: Partijen kunnen eigenrisicodragerschap overwegen om de financiële gevolgen van een overname te beïnvloeden.
 • Verzekeringen: Veel eigenrisicodragers zijn verzekerd voor WGA-uitkeringen. Bij een overname is het belangrijk om te controleren of de overdragende partij verzekerd was en of deze verzekering de ‘uitlooprisico’s’ dekt.
 • Garanties en vrijwaringen: Voor de verkrijgende partij is het essentieel om garanties en vrijwaringen te bedingen voor mogelijke toekomstige WGA-uitkeringen.
 • Juridische structuur: De overdragende partij kan overwegen om de structuur van de over te dragen entiteit aan te passen om de financiële gevolgen te beïnvloeden.

De praktijk
In de praktijk wordt er vaak weinig rekening gehouden met de complexe gevolgen die een bedrijfsovername heeft voor de financiering van WGA-uitkeringen van (voormalige) werknemers. Dit is opmerkelijk, vooral als je bedenkt dat de kosten kunnen oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s per zieke (ex-)werknemer. U vooraf laten adviseren kan vervelende verrassingen voorkomen.

Dit artikel is bedoeld om de gevolgen van WGA-financiering bij bedrijfsovernames inzichtelijk te maken. Mocht u nog vragen hebben of verdere uitleg wensen, dan sta ik klaar om u te helpen.

Guido van Veen | Senior Consultant Zorg & Inkomen
guido.van.veen@montaepartners.nl
+31 (0)6 22 79 20 41

Wilt u dit artikel downloaden? Klik dan op de knop hieronder.