Netspar: is enkel een online tool voldoende bij keuzebegeleiding?

De inzet van een online tool bij het bieden van keuzebegeleiding is een veelbelovende manier om keuzebegeleiding op maat te bieden aan grote groepen deelnemers. Het is onduidelijk of deelnemers dezelfde pensioenkeuzes maken via een online tool als met een pensioenadviseur en of ze de gevolgen van de gemaakte keuzes echt begrijpen. Netspar heeft een onderzoek verricht naar de geschiktheid van online tools door deelnemers te vergelijken die zelfstandig de tool gebruiken, of in een groep of tijdens een persoonlijk gesprek met een financieel adviseur. De bevindingen zijn dat het gebruik van de online tool tijdens een persoonlijk gesprek met een financieel adviseur zorgde voor meer interactie met de tool en beter begrip van de financiële gevolgen van keuzes. De groepssetting was het minst populair. Het type keuzebegeleiding had geen invloed op de pensioenkeuze zelf en ook niet op het vertrouwen van deelnemers in die keuze. Voor de sector is het van belang dat online tools de deelnemers kunnen helpen, maar de effectiviteit niet overschat mag worden. Daarnaast is van belang dat deelnemers die zelf een tool doorliepen, hun eigen deskundigheid meestal overschatten en de financiële gevolgen van hun keuzes vaak niet overzien.

Bron: Netspar, april 2024.