Nieuw DNB-rapport over integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld

Integriteitstoezicht in Beeld 2024-2025 (IIB) is een nieuw rapport van DNB dat het traditionele gebruik van sectorbrieven vervangt. Het doel van IIB is om een geïntegreerd overzicht te bieden van de toezichtactiviteiten van DNB en de resulterende inzichten over verschillende sectoren heen te delen. Hiermee beoogt DNB instellingen te ondersteunen bij hun inspanningen om integriteitsrisico’s te beheersen en de naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. IBB is vooral gebaseerd op de resultaten van de integriteitsrisico rapportage (IRAP) en toezichtonderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode van juli 2022 tot en met december 2023 en bouwt voort op eerdere publicaties zoals “Van herstel naar balans”, “Toezicht in Beeld”, en “Visie op Toezicht 2021-2024”.

Bron: DNB, 22 april 2024.