Montae & Partners -DatakwaliteitMontae & Partners -Datakwaliteit

Datakwaliteit

Datakwaliteit & Datagovernance zijn een cruciaal onderdeel voor een integere en betrouwbare pensioenadministratie!

Bij het beheren van pensioenfondsen zijn datagovernance en datakwaliteit cruciaal. Hierbij gaat het om afspraken en standaarden voor de verwerking van data en het borgen van de kwaliteit hiervan. Een goede beheersing van de datakwaliteit verbetert de juistheid en samenhang van de data en draagt bij aan efficiëntere processen, daarnaast wordt het risico op financiële, imago- en reputatieschade vermindert. Met het opstellen van een datastrategie en datakwaliteitsbeleid aangevuld met het creëren van bewustzijn, legt u een gedegen fundament voor een correcte en accurate pensioenadministratie.

Datakwaliteit is al langere tijd een punt van aandacht, echter zeker nu staat de kwaliteit van data bij veel pensioenfondsen hoog op de agenda. Dit heeft voor een groot deel natuurlijk te maken met de eisen die de toezichthouder stelt aan de datakwaliteit rondom de implementatie van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

Een goede beheersing borgt en verbetert de kwaliteit van data en daarmee de kwaliteit van alle soorten data binnen het fonds, waaronder:

  • De vaststelling van pensioenaanspraken en -voorzieningen voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden;
  • De juistheid en volledigheid van vermogensbeheerdata;
  • Management- en sturingsinformatie;
  • Financiële en actuariële rapportages;
  • Rapportages ten behoeve van de toezichthouders.

Aan de hand van een plan van aanpak wordt beschreven hoe de datakwaliteit wordt gewaarborgd en hoe datagovernance wordt uitgevoerd. Er wordt gestart met een nulmeting en analyse, op basis waarvan het beleid geformuleerd wordt, daarna volgen toetsing en rapportage. Montae & Partners bied u expertise en ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van een datagovernance- en datakwaliteitsbeleid, zodat u met vertrouwen uw data kunt beheren.

Inferieure data hebben impact op de pensioenadministratie, de wendbaarheid van het fonds, werken kostenverhogend en leiden tot problemen bij de implementatie van een nieuw systeem of bij bijvoorbeeld (materiële) (regelings)wijzigingen.

Montae & Partners helpt u graag bij het in kaart brengen van de dataprocessen en de risico’s die daarmee samenhangen en het vastleggen van uw risicohouding, uitgangspunten en beleidskaders. Wij hebben ook ruime ervaring bij het doorlopen van alle stappen uit het Kader Datakwaliteit van de Pensioenfederatie en delen graag onze inzichten met u!

This site is registered on wpml.org as a development site.