Montae & Partners -Uitvoering & uitbestedingMontae & Partners -Uitvoering & uitbesteding

Uitvoering & uitbesteding

Operationeel risicomanagement is een continu proces waarin de doelstellingen en risico’s zijn gedefinieerd om de activiteiten van uw fonds veilig en betrouwbaar uit te voeren. Denk dan aan aspecten als een betrouwbare pensioenadministratie, correcte pensioen- en premiebetalingen, pensioencommunicatie en rapportages. Deze zaken dienen op een day-to-day basis op orde te zijn maar denk daarnaast ook aan de continuïteit en toekomstbestendigheid van uw pensioenadministratie en de uitvoering hiervan. Dit betreft niet alleen de controle over uw eigen IT omgeving maar ook het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals die van DNB, AFM, WTP en AVG. Hieronder richten we ons specifiek op de aspecten pensioenuitvoering en ketensamenwerking.

Pensioenuitvoering

De formele inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioen per 1 juli 2023 maakt dat pensioenuitvoerders voor een uitdagende overgangsfase staan. Werkgevers en werknemers maken nieuwe afspraken over de aanpassing van hun pensioenregeling, en pensioenuitvoerders zijn er aangehouden om deze gemaakte afspraken uit te voeren binnen de toegezegde transitieperiode.

Wij zijn in staat om u op vakkundig niveau strategisch en operationeel advies te bieden over de inrichting van uw uitvoeringsproces en/of u hierbij te ondersteunen. Wij werken vanuit de overtuiging dat de pensioenuitvoering altijd beter kan, en zijn daarom volledig op de hoogte van actuele wet- en regelgeving.

Door te denken en handelen vanuit deze overtuiging zijn wij in staat onze praktische kennis van pensioenuitvoering te combineren met een dosis conceptueel en vernieuwend denken die past bij de laatste ontwikkelingen binnen het pensioenlandschap.

Ketensamenwerking

Uitbestedingen en ketensamenwerkingen zijn niet meer weg te denken binnen de pensioenwereld. Pensioenfondsen besteden een deel van de werkzaamheden uit aan pensioenuitvoeringsorganisaties, die op hun beurt weer diensten uitbesteden. Vanuit toezichthouder DNB wordt sinds medio 2020 meer aandacht besteed aan de beheersing van uitbestedingsrisico’s die inherent zijn aan de overdracht van taken.

Uit onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen geregeld onvoldoende zicht hebben op alle (onder-) uitbestedingspartijen in de keten en ook niet of de informatiebeveiliging en continuïteitswaarborgen op orde zijn. Uitbesteding en ketensamenwerking vragen echter om goede kaders en afspraken tussen de betrokken partijen.

Wij beschikken over de kennis om u binnen deze domeinen op vakkundig niveau van strategisch en operationeel advies te voorzien en/of u hierbij te ondersteunen, zodat uw pensioenfonds voldoet aan de vereisten met betrekking tot de gestelde volwassenheidsniveaus van DNB.

This site is registered on wpml.org as a development site.