AFM vraagt aandacht voor evenwichtigheid bij transitiecommunicatie

Naast reguliere informatie ontvangen deelnemers tijdens de transitie ook informatie die meer is toegespitst op hun persoonlijke situatie. De AFM wijst pensioenuitvoerders erop dat die informatie-uitingen correct, begrijpelijk, duidelijk en evenwichtig moet zijn, zowel afzonderlijk als in samenhang bezien. Het gelaagd aanbieden van informatie kan hierbij volgens de AFM helpen. Daarbij is wel vereist dat iedere informatie-laag op zichzelf evenwichtig is.

Bron: AFM, 20 december 2023.