AFM Agenda 2024 gepubliceerd

De AFM Agenda 2024 bevat de belangrijkste trends en risico’s in de sector en laat zien waar in 2024 de prioriteiten voor de AFM liggen en welke activiteiten gaan plaatsvinden. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en internationalisering raken en versterken elkaar. Dit leidt ertoe dat geen eenvoudige oplossingen voorhanden zijn om de risico’s die bij deze ontwikkelingen horen op te vangen. Dit is in 2024 een groot aandachtspunt voor de AFM.

Eén van de prioriteiten van de AFM is de pensioentransitie, waarbij de focus van de AFM verschuift van beleid naar toezicht:

  • Toezicht op transitiecommunicatie
  • Beoordeling van communicatieplannen
  • Onderzoek naar nieuwe normen/taken van pensioenuitvoerders, zoals (inrichting) keuzebegeleiding(sproces), klachtenprocedures en de opdrachtbevestiging
  • Onderzoek naar tijdigheid UPO en correctheid scenariobedragen
  • Onderzoek naar inrichting eerste transitie UPO’s

Bron: AFM, januari 2024.