AFM deelt nieuwe lessen uit recente beoordelingen communicatieplannen 

In januari en februari 2024 heeft de AFM weer diverse communicatieplannen voor de Wtp-transitie beoordeeld. De AFM heeft inzichten naar aanleiding van deze beoordelingen met de sector gedeeld. Zo roept de AFM op om ook reguliere communicatie – zoals UPO’s en start- en stopbrieven – te betrekken in het communicatieplan en toe te lichten hoe verschillende communicatie-uitingen zich tot elkaar verhouden. Ook moedigt de AFM aan om (boodschappen in) het communicatieplan zo concreet en volledig mogelijk te maken, met daarbij specifieke aandacht voor de onderwerpen compensatie, koopkracht en herverdeling. 

Bron: AFM, 13 februari 2024.