AFM en DNB publiceren gezamenlijk rapport over de impact van AI in de financiële sector en het toezicht daarop

De AFM en DNB hebben een rapport gepubliceerd over de impact van kunstmatige intelligentie (AI) in de financiële sector en het toezicht daarop. Nederlandse financiële instellingen experimenteren al geruime tijd met AI, bijvoorbeeld voor fraudepreventie, kredietbeoordelingen en efficiëntere processen. Hoewel AI kansen biedt voor, onder andere, betere dienstverlening en lagere kosten, brengt het ook risico’s met zich. Denk hierbij aan datakwaliteit, gegevensbescherming en uitlegbaarheid. De AFM en DNB benadrukken dat financiële instellingen AI verantwoord moeten inzetten en dat bestaande regelgeving onverminderd van toepassing is. AI heeft wel gevolgen voor de manier waarop de AFM en DNB toezichthouden. De AFM en DNB gaan hun kennis op het gebied van AI uitbreiden en mogelijk ook nieuwe toezichtmethoden en procedures ontwikkelen of aanpassen. De toezichthouders nodigen de sector uit voor verdere dialoog en organiseren later dit jaar een symposium en één of meerdere ronde tafels.

Bron: DNB, 9 april 2024.