AFM gaat onderzoek doen naar opdrachtbevestiging door pensioenfondsen

De AFM gaat de komende maanden onderzoek doen naar de reeds opgestelde opdrachtbevestigingen. De opdrachtbevestiging is bij pensioenfondsen het sluitstuk van het opdrachtaanvaardingsproces. Pensioenfondsen die in de WTP-monitoringsvragenlijst hebben aangegeven de opdrachtbevestiging reeds te hebben afgerond, ontvangen binnenkort een informatieverzoek van de AFM. In het onderzoek kijkt de AFM naar twee zaken. Ten eerste de manier waarop het pensioenfonds inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes voor verschillende deelnemersgroepen in verschillende scenario’s en ten tweede hoe het pensioenfonds heeft onderbouwd in welke mate de regeling passend is voor de verschillende deelnemersgroepen. De AFM publiceert na afronding van het onderzoek bevindingen en good practices.

Bron: AFM, 19 maart 2024.