AFM: informeer pensioengerechtigden minstens maand vóór aanpassing variabele pensioenuitkering 

De AFM benadrukt het belang van tijdige informatievoorziening aan pensioengerechtigden met een variabele pensioenuitkering. In recent onderzoek onder 13 pensioenuitvoerders die een variabel pensioen aanbieden heeft de AFM vastgesteld dat de meerderheid van deze uitvoerders hun deelnemers te laat informeert over een aanpassing van de variabele uitkering. Doorgaans gebeurt dit slechts één tot twee weken vóór, of zelfs na, de aanpassing van de uitkering. De AFM benadrukt dat pensioengerechtigden minstens een maand vóór de aanpassing – en bij voorkeur nog eerder – op de hoogte moeten worden gesteld van een aanpassing van de uitkering. Dat geeft deelnemers de gelegenheid om hun uitgavenpatroon hier tijdig op aan te passen en/of te anticiperen op de mogelijke impact van een wijziging van de uitkeringshoogte op inkomensafhankelijke toeslagen.  

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de AFM een rapport opgesteld met aanbevelingen ten aanzien van de communicatie over aanpassingen van de variabele pensioenuitkering. De AFM roept alle pensioenuitvoerders die een variabele pensioenuitkering (gaan) aanbieden op de aanbevelingen ter harte te nemen en te implementeren voor zover dat nog niet is gebeurd. 
 

Bron: AFM, 12 februari 2024.