AFM onderzoekt ook in 2024 naleving communicatievereisten indexatie-AMvB

De AFM gaat ook in 2024 onderzoek doen naar de naleving van de wettelijke communicatievereisten bij gebruikmaking van de indexatie-AMvB 2023. Hiertoe zal in het eerste kwartaal van 2024 bij een aantal pensioenfondsen dat gebruik maakt van de indexatie-AMvB de deelnemerscommunicatie worden opgevraagd.

Vorig jaar bleek uit AFM-onderzoek dat 14 pensioenfondsen die gebruik maakten van de indexatie-AMvB 2022, niet voldeden aan de wettelijke communicatievereisten. De normoverdragende brieven (inclusief toezichtantecedenten) die de AFM hierover heeft verstuurd, zijn later met terugwerkende kracht omgezet in terugkoppelingsbrieven zonder expliciete toezichtantecedenten. De AFM geeft aan dat indien de AFM in het komende onderzoek opnieuw overtredingen constateert, zij zullen beoordelen welke vorm van handhaving passend is.  

Bron: AFM, 20 december 2023.