AFM wil maatregelen om verkeerde deelnemersverwachtingen op basis van transitie-UPO te voorkomen

De AFM constateert naar aanleiding van de reeds bekende transitieplannen dat grote verschillen bestaan tussen bedragen in het oude en nieuwe pensioenstelsel, met name bij invaren vanuit een DB- of CDC-regeling en vooral in goedweerscenario’s. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het ‘genoeg-is-genoeg’-principe in het huidige pensioenstelsel (dat niet van toepassing is in het nieuwe pensioenstelsel) en het uitdelen van buffers bij invaren. De AFM vreest dat het communiceren van deze bedragen in de transitie-UPO tot een onrealistisch beeld over het nieuwe pensioenstelsel bij deelnemers leidt en wil snel maatregelen om hieraan tegemoet te komen. Het toevoegen van een disclaimer op het UPO wordt als onvoldoende gezien. Binnenkort vindt een sessie plaats met de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, het AG, DNB, SZW en bestuurders van een aantal grote pensioenfondsen om concrete maatregelen te bespreken.

Bron: PensioenPro, 29 januari 2024.