Antwoorden op Kamervragen over advies landsadvocaat bij WTP

Demissionair minister Schouten heeft gereageerd op vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS) over het advies van de landsadvocaat met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen (WTP). De minister herhaalt dat zij op basis van de Rijksbrede afspraken het advies van de landsadvocaat ten aanzien van invaren niet openbaar zal maken en geen inhoudelijke reflectie zal geven op het advies. Het staatsbelang staat hieraan in de weg. Volgens de demissionair minister handelt zij hiermee niet in strijd met artikel 68 van de Grondwet. Zij wijst er nogmaals op dat tijdens de parlementaire behandeling van de WTP is toegelicht wat met het advies van de landsadvocaat is gedaan en dat bij de vormgeving van het invaren de belangen van de deelnemers nadrukkelijk zijn meegenomen.

Bron: Rijksoverheid, 13 november 2023.