Beantwoording Kamervragen over aanvullende doelstelling rondom invaren in het kader van het Europese coronaherstelfonds 

Op 22 november 2023 hebben demissionair ministers Schouten en Kaag antwoorden gepubliceerd op Kamervragen van Omtzigt over een met de Europese Commissie afgesproken aanvullende doelstelling in het kader van het herstel- en veerkrachtprogramma. De aanvullende doelstelling is afgesproken zodat de verlenging van de WTP-transitieperiode in lijn blijft met het herstel- en veerkrachtprogramma. Daarmee moet voorkomen worden dat Nederland gelden misloopt uit het Europese coronaherstelfonds. De betalingen uit dit fonds moeten namelijk uiterlijk in 2026 plaatsvinden. Door de verlenging van de transitieperiode kan de Europese Commissie niet langer vaststellen of de pensioenhervorming in 2026 is voltooid. Om die reden is als doelstelling toegevoegd dat uit de goedgekeurde invaarbesluiten tot en met augustus 2026 moet blijken dat 66% van de deelnemers en gepensioneerden uiterlijk per 1 januari 2027 zullen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. In de beantwoording wordt benadrukt dat de extra doelstelling een nadere operationalisering van de eerdere afspraken betreft en dat het niet leidt tot een verplichting voor sociale partners en pensioenfondsen om in te varen. Met de grens van 66% is geprobeerd zoveel mogelijk zekerheid te bieden aan de Europese Commissie over de mate waarin de pensioenhervorming is behaald en tegelijkertijd rekening te houden met een realistische inschatting van het aantal pensioenfondsen dat uiterlijk per 1 januari 2017 overstapt op het nieuwe pensioenstelsel.      

Bron: Tweede Kamer, 22 november 2023.