Beantwoording Kamervragen over doorwerken na de AOW-leeftijd

Naar aanleiding van het commissiedebat Pensioenonderwerpen van 21 juni 2023 heeft Kamerlid Palland (CDA) schriftelijke Kamervragen gesteld over doorwerken na de AOW-leeftijd. In de beantwoording geeft minister Van Gennip aan dat doorwerken na de AOW-leeftijd een arbeidsvoorwaardelijke afspraak is tussen werkgever en werknemer. Het is daarom aan sociale partners dan wel – indien hierover niets is opgenomen in de cao en/of arbeidsovereenkomst – werkgever en werknemer om hierover afspraken te maken. Dergelijke afspraken moeten uiteraard wel blijven binnen het verlichte arbeidsrechtelijke regime van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De minister verwijst in haar beantwoording verder naar publiekscommunicatie over doorwerken na de AOW-leeftijd en is niet voornemens om hier een onderdeel over de opgebouwde rechtspositie van werknemers (waaronder het in acht nemen van het arbeidsverleden) aan toe te voegen.

Bron: Tweede Kamer, 31 januari 2024.