Belastingdienst publiceert tarieven, bedragen en percentages loonheffingen 2024

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief loonheffingen 2024 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief zijn de nieuwe fiscale spelregels per 1 januari 2024 voor het inhouden en afdragen van loonheffingen gepubliceerd. In de bijlage bij de nieuwsbrief zijn de tarieven, bedragen en percentages loonheffingen per 1 januari 2024 opgenomen. Het Handboek loonheffingen 2024 met alle fiscale spelregels (bestaand en nieuw per 1 januari 2024) wordt naar verwachting in februari 2024 gepubliceerd.

Bron: Belastingdienst, december 2023.