Bijna-met-pensioengesprek

Een pensioenregeling is, na het salaris, een arbeidsvoorwaarde waar een werkgever vaak het meeste geld aan uitgeeft. Dan zou het toch vreemd zijn als een werkgever op het moment dat een werknemer met pensioen gaat, deze werknemer aan zijn/haar lot overlaat. Werknemers veranderen steeds vaker van werkgever en hebben dan vaak op de pensioendatum ook verschillende pensioenpotjes. Daarnaast hebben steeds meer werkgevers een beschikbare premieregeling, sterker nog zo’n regeling is in de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen nog de enige optie. In een beschikbare premieregeling wordt met de jaarlijkse premie-inleg + het behaalde rendement een kapitaal opgebouwd. Dit kapitaal moet op de pensioendatum worden omgezet in een levenslange pensioenuitkering, waarbij een werknemer verschillende keuzes kan maken:

  • Vaste of variabele uitkering. Als een werknemer kiest voor een vaste uitkering wordt het gespaarde kapitaal tegen de dan geldende marktrente omgezet in een levenslange pensioenuitkering. Echter, omdat de marktrente op dit moment niet erg hoog is, is het wellicht interessanter om te kiezen voor een variabele uitkering, waar met doorbeleggen na de pensioendatum wellicht een hogere uitkering behaald kan worden;
  • Een uitkering op 1 leven of 2 levens. Met een uitkering op 1 leven stopt de uitkering bij overlijden van de verzekerde werknemer, maar zal de uitkering wel hoger zijn dan wanneer er gekozen wordt voor een uitkering op 2 levens (bij overlijden van de verzekerde werknemer, gaat de uitkering voor 70% over op de partner);
  • Wel of geen hoog/laag constructie. Een werknemer heeft de mogelijkheid in de eerste jaren na pensionering te kiezen voor een hogere uitkering en daarna levenslang voor een lagere uitkering. Steeds meer werknemers kiezen hiervoor, omdat ze net na hun pensionering vaak nog meer behoeftes hebben dan op latere leeftijd;
  • In Den Haag wordt erover gesproken om het mogelijk te maken uit het gespaarde kapitaal op de pensioendatum 10% van het kapitaal in 1 keer op te nemen. Uiteraard leidt dit tot lagere pensioenuitkeringen, maar het voordeel is wel dat een werknemer over een bepaald bedrag vrij kan beschikken;
  • En last but not least mag een werknemer met het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum gaan shoppen. Shoppen betekent dat de werknemer bij een andere pensioenuitvoerder een pensioenuitkering kan inkopen, dan bij de uitvoerder waar het pensioen is opgebouwd. De deelnemer heeft dat recht. Met shoppen wordt vaak een hogere pensioenuitkering bereikt.

Kortom, een heleboel keuzes die een werknemer op de pensioendatum kan maken. Een goede begeleiding is hierbij essentieel! Steeds meer werkgevers nemen hierin hun  verantwoordelijkheid, zeker ook in het kader van goed werkgeverschap. Daarom maken wij hierover met steeds meer werkgevers afspraken, zodat werknemers op het moment dat ze met pensioen gaan een gesprek krijgen aangeboden met een financieel adviseur van Montae & Partners. Deze adviseur neemt de werknemer mee in alle relevante keuzes op de pensioendatum.

Wilt u meer informatie? Mail naar info@montaepartners of neem contact op met uw eigen Montae & Partners adviseur.