Tijd om de collectieve pensioenregeling te verlengen!

Het is weer tijd om de collectieve pensioenregeling te verlengen. Bij de bestaande uitvoerder of bij een andere partij. Bij het expireren van de overeenkomst ontstaat de mogelijkheid om nieuwe afspraken te maken over bijvoorbeeld het gekozen pensioenproduct, de dienstverlening en uiteraard bijbehorende kosten.

Een groen pensioen moet je doen!
Past de pensioenregeling en de uitvoerder van de pensioenregeling wel binnen het MVO beleid van de werkgever? We weten dat werknemers een keuze voor een duurzame of groene optie waarderen. Er zijn verschillende mogelijkheden die door de uitvoerder aan werkgever en als optie aan de individuele werknemers geboden kunnen worden.

WTP: Begin op tijd
Nu de overeenkomst expireert is het meteen tijd om de nieuwe pensioenwetgeving daarin te betrekken. Alle regelingen in Nederland moeten worden aangepast aan de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Voornamelijk de hoogte van de nieuwe gelijkblijvende premie (voor alle werknemers of overgangsrecht?) en de aanpassing van het nabestaandenpensioen leidt tot belangrijke keuzes en beslismomenten.

Compensatie?
Bij aanpassing van de pensioenregelingen zien wij dat er verschillen ontstaan tussen werknemers. De ene werknemer gaat erop vooruit en de andere niet. In samenspraak met de werknemers(vertegenwoordiging) of Ondernemingsraad moet je in gesprek over het wel of niet compenseren van de verschillen. Een impactanalyse biedt uitkomst voor het juiste gesprek en de eerste stap in de goede richting.

Marktvergelijking
De markt kijkt de kat uit de boom en daarom bevragen wij elk jaar werkgevers over wat zij van plan zijn te doen met deze wettelijke wijzigingen. Weten wat de markt doet of zelf meedoen lees dan het artikel over de PensioenBarometer.