Effectieve uitvraag van je medewerkers: van tevredenheid naar voorkeuren

Soms vraag je je als werkgever af waar je medewerkers behoefte aan hebben. Zijn ze wel tevreden? Sluiten de arbeidsvoorwaarden aan bij de behoefte van mijn medewerkers? En wat kan ik doen om talent te behouden?

Bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek worden vragen gesteld over waar medewerkers wel of niet tevreden over zijn. Maar wat kun je nu concreet doen om het als werkgever beter te doen?

Het voorkeurenonderzoek
Of iemand meer of minder pensioen/salaris/vrije dagen/wellbeingsbudget wil is vragen naar de bekende weg. Je kunt een andere weg inslaan door te vragen naar welke aanpassingen gewenst zijn of waar de voorkeur van de medewerker ligt. Door middel van een x-tal thema’s en x-tal onderwerpen per thema kun je heel gericht onderzoeken wat iemand voorkeuren zijn en wat je als werkgever concreet kunt doen om een onderwerp aan te pakken.

Waar gebruik ik dat dan voor?
De uitkomsten van dit onderzoek vormen een uitstekende basis voor de start van een goed gesprek met medewerkers, ondernemingsraad en/of vakbonden. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

  • Aanpassing/Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
  • Pensioentransitie (WTP)
  • Mobiliteit
  • Duurzaamheid
  • Total Reward Propositie (EVP)

Hoe pak ik dit aan?
Het begint met het definiëren van welk probleem je wilt oplossen of aanpakken. Aan de hand hiervan kunnen we een specifieke doelgroep of de totale populatie benaderen. We stellen de thema’s en onderwerpen vast en bevragen de doelgroep door middel van een online survey (werkt op alle devices). We zien doorgaans dat er door deze aanpak een hoge respons rate is. Dit komt mede door het intuïtieve ontwerp van de survey tool. Medewerkers zijn 5-10 minuten bezig met het invullen. Na analyse kunnen we gericht het gesprek starten.