Blogreeks Duurzaam Beleggen: “Dubbele Materialiteit: – Maak duidelijk onderscheid tussen financiële en impact materialiteit”

In 2017 is door de Europese Commissie het concept dubbele materialiteit geïntroduceerd. Dubbele materialiteit verwijst naar het onderscheid tussen het positieve of negatieve effect van duurzaamheidsfactoren op de waarde van een bedrijf enerzijds (financiële materialiteit) en naar het positieve of negatieve effect van de bedrijfsvoering op de wereld en maatschappij anderzijds (impact materialiteit). Het is het essentieel dat institutionele beleggers de komende decennia een duidelijk onderscheid maken tussen beide vormen van materialiteit om effectief in te spelen op ESG-trends. In deze blog gaan wij hier nader op in.

Lees meer