CAP publiceert en wijzigt verscheidene V&A’s

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een drietal nieuwe Vraag & Antwoorden gepubliceerd. Deze hebben betrekking op:

  • Pensioenopbouw over diensttijd bij een vorige werkgever op basis van artikel 10a, eerste lid, onderdeel e, UBLB (V&A 24-001);
  • Het omzetten van de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen na het overlijden van de (gewezen) werknemer (V&A 24-002);
  • De bovengrens bij samenloop van uitkeringen van prepensioen met vervroegd ingegaan ouderdomspensioen (V&A 24-003).

Daarnaast zijn acht V&A’s redactioneel aangepast in verband met de inwerkingtreding van de Wtp en het overgangsrecht van artikel 38b en/of artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 29 maart 2024.