CBS: Koopkrachtontwikkeling gepensioneerden hapert al geruime tijd

De koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden hapert al geruime tijd. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS over de periode 1977-2022. Terwijl de doorsnee koopkracht van de bevolking in 2022 bijna 60 procent hoger lag dan 45 jaar eerder, bleven gepensioneerden achter. Vooral gepensioneerden met een relatief hoog aanvullend inkomen zagen hun koopkracht dalen, terwijl gepensioneerden met een kleinere beurs er wel op vooruitgingen. Werknemers zagen hun koopkracht juist meer dan verdubbelen sinds 1989, terwijl zelfstandigen een stijging van 80 procent meemaakten.

De koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden hangt sterk samen met de hoogte van het (bruto) aanvullend inkomen bovenop de (bruto) AOW-uitkering. Gepensioneerden met relatief hoge aanvullende inkomens gingen er in de periode 2011-2022 in koopkracht op achteruit, terwijl gepensioneerden met lagere aanvullende inkomens er in die periode juist op vooruitgingen, vooral door de energiemaatregelen in 2022. In de periode 2011-2022 steeg verder het gemiddelde jaarinkomen van AOW’ers als groep door veranderingen in samenstelling, maar individuele huishoudens merkten hier weinig van.

Verder is in de periode 1989-2022 de koopkracht van gezinnen, vooral van paren met kinderen en eenoudergezinnen, sterk gestegen. In beide groepen zijn moeders meer uren gaan werken. Bij eenoudergezinnen speelde tevens de substantiële verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders een rol. Eenpersoonshuishoudens en paren zonder kinderen zagen ook een stijging in koopkracht in deze periode, maar deze was aanzienlijk kleiner.

Bron: CBS, 12 april 2024.