Collectief zorgcontract en de vitaliteit van uw medewerkers

Het is alweer februari en de jaarwisseling lijkt ver achter ons te liggen. Toch blikken we nog even kort terug op eind vorig jaar. Toen stapte naar schatting zo’n 7,4% van de verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar, oftewel zo’n 1,3 miljoen mensen. Dat is minder dan in 2023, toen er een opvallend hoog percentage van 8,2% overstappers was. Het percentage van dit jaar past beter bij het beeld van de jaren voor 2023.

Een zorgwekkende ontwikkeling is echter dat het aantal verzekerden dat een mindere of geen aanvullende verzekering heeft, steeds verder toeneemt. Dat is voor u als werkgever zeker geen goed nieuws! Hierdoor zijn steeds minder medewerkers verzekerd voor arbeidsgerelateerde zorg, zoals fysiotherapie, maar ook voor preventieve maatregelen om hun inzetbaarheid te vergroten.

Voordelen collectief zorgcontract

Gelukkig zien we ook dat het aantal medewerkers dat gebruikmaakt van het collectief van hun werkgever stijgt. Dit heeft onder andere te maken met:

  • De ruime dekkingen van de aanvullende verzekeringen
  • De zorg die beter aansluit bij het beroep van de medewerkers
  • Het preventiebudget dat in veel gevallen beschikbaar is om de gezondheid en de inzetbaarheid te verbeteren

Een collectief zorgcontract kan u helpen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verhogen. Dit bereikt u door de juiste aandacht te geven aan de gezondheid en het welzijn van de medewerkers en daarin te investeren. Dit is niet alleen goed voor de medewerkers zelf, maar ook voor u als werkgever. Voordelen zijn o.a. het aantrekken en behouden van talent, het beperken van het ziekteverzuim en het verbeteren van de prestaties.

Aan de slag

Wilt u ook aan de slag met de vitaliteit van uw medewerkers en wilt u daarbij gebruikmaken van de mogelijkheden die uw zorgverzekeraar biedt? Wanneer u nog geen collectief zorgcontract heeft, vertellen wij u graag welke voordelen dit voor u als werkgever biedt.

Wij denken graag samen met u mee over welke middelen ingezet kunnen worden voor preventie en vitaliteit van uw medewerkers. Bent u benieuwd of u gebruik kunt maken van subsidiemogelijkheden, zoals de MDIEU in combinatie met de RVU?

Neem contact op met uw vaste contactpersoon van Montae & Partners of met onze specialist. Cornelis van den Bosch cornelis.van.den.bosch@montaepartners.nl mobiel 06-25 06 37 39.