Hybride werken vraagt om een update van het gezondheidsbeleid

In de gesprekken die wij voeren met werkgevers blijkt dat de invulling van het hybridewerken nog niet zo eenvoudig is. Is dit een verklaring voor het toenemende verzuim? Samen met Maurice Niessen van The Mental Move hebben wij gekeken naar de mentale gezondheid van de medewerkers en de rol van de leidinggevenden hierin.

Wij zien dat bij veel bedrijven de stap is gezet van reactief verzuimmanagement naar proactief verzuimmanagement. De volgende stap naar preventief gezondheidsmanagement krijgt steeds meer de aandacht. Gelukkig maar want ruim een derde van het verzuim heeft mentale oorzaken die met de juiste aanpak beter te beheersen zijn. De leidinggevende heeft een belangrijke rol om de medewerkers hierin te begeleiden. Dit is veelal niet eenvoudig omdat er geen centrale plek meer is waar gewerkt wordt. Maar ook omdat iedere medewerker anders omgaat met veranderingen.

Wilt u het gehele artikel lezen, zie: (Salaris Magazine 2022, editie 4 (salarisnet.nl))