Grip op No-risk  

Het einde van het jaar is het uitgelezen moment om even tijd te nemen om het afgelopen jaar te evalueren. Er zijn steeds meer onderwerpen die veel aandacht en kennis vragen en ook geld kunnen opleveren wanneer dit goed is geregeld. Wij vragen uw aandacht voor meer grip op No-risk en subsidiemogelijkheden.   

Ingewikkelde materie 
Een werkgever mag bij het in dienst treden van een werknemer niet vragen naar een uitkering welke werknemer eerder heeft gehad. Wel mag een werkgever na twee maanden informeren naar een zogenaamde no riskstatus van werknemer (artikel 38b ZW). Als een medewerker ziek wordt, dan komt daar doorgaans veel bij kijken. De wet- en regelgeving is behoorlijk ingewikkeld. U kunt ten onrechte geld laten liggen of u betaalt een boete omdat u te weinig heeft gedaan. Het is natuurlijk zonde als de no-riskpolis niet is uitgevraagd, want als werkgever heb je geen loondoorbetalingsverplichting voor een werknemer met een no-riskstatus.   

Loonkostenvoordeel, lage inkomensvoordeel en no-riskpolis 
Als werkgever kun je in aanmerking komen voor een aantal financiële voordelen bij specifieke groepen werknemers. In bepaalde gevallen kom je in aanmerking voor een loonkostenvoordeel of het lage inkomensvoordeel. 

De no-riskpolis is een regeling die geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit heeft de onderstaande voordelen: 

  • U kunt een Ziektewetuitkering voor uw werknemer krijgen als deze ziek wordt. 
  • U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet. 
  • U hoeft geen hogere premie te betalen als uw werknemer een WIA-uitkering krijgt. 

Grip op No-risk en subsidies  
Wilt u van alle nieuwe medewerkers automatisch weten of ze in aanmerking komen voor loonkostenvoordelen, compensatie bij ziekte (no-risk) of 500 andere regelingen en subsidies? Wij kunnen u met slimme software al het werk uit handen nemen en ervoor zorgen dat aanvragen op tijd geregeld zijn. Dit heeft als voordeel dat je de voortgang en opbrengsten eenvoudig kunt volgen in een online dashboard. Zo bespaar je duizenden euro’s op loonkosten en kostbare uren voor je personeel.  

Ondersteuning Montae & Partners 
Wilt u meer weten over welke mogelijkheden er zijn rond de no-riskpolis of andere (subsidie)mogelijkheden? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon van Montae & Partners of specialisten: